Vi står till tjänst med Renovering, tapetsering och målning

Vi har ett brett kunnande inom byggnadsbranschen, vi är specialiserade inom renoveringsarbeten, saneringar av badrum, kakelarbeten, matt- och parkettläggning, målning, tapetsering, byggnadsarbeten vid rörsaneringar, samt fukt- och mögelskador. Vi har nödvändiga certifieringar för våtrums byggnadsarbete.

Underhåll av fastigheter

Kas-Service ser till att fastigheten är bekväm och säker för sina användare. Underhåll av fastigheter är också en förebyggande åtgärd, eftersom det eliminerar den potentiella skadan som skulle uppstå om fastighetsskötsel försummas. Underhållet innehåller underhåll av fastigheten inklusive mindre reparationer, årliga reparationer samt större reparationer där kvalitetsnivån på fastigheten inte ändras väsentligt. Underhåll kan också vara återuppbyggning av en förstörd fastighet.

Våra tjänster

 

Renovering

Målning

Tapetsering

Snöarbeten

Fastighets underhållning

Städtjänst

 

Janne Sundberg VTT-C-10843-23-14